Skip to main content
Alla

Att skapa en magnet för topptalanger: Hemligheten bakom en stark företagskultur som Google

By 21 June 2024No Comments

Att skapa en stark och attraktiv företagskultur som Googles kräver en medveten och kontinuerlig insats. Här är några nyckelfaktorer:

1. Definiera tydliga värderingar:

 • Formulera tydliga och specifika värderingar som representerar det ni vill uppnå som företag och hur ni vill att medarbetare ska bete sig.
 • Se till att värderingarna är förankrade i allt ni gör, från rekrytering och onboarding till belöning och firande av framgångar.

2. Ledarskap som föregår med gott exempel:

 • Ledare spelar en avgörande roll för att etablera och upprätthålla kulturen. De ska leva och andas värderingarna i sitt dagliga arbete och coacha medarbetare att göra detsamma.
 • Skapa en öppen och inkluderande kommunikation där alla känner sig trygga att uttrycka sig och dela idéer.

3. Medarbetarnas engagemang och delaktighet:

 • Involvera medarbetare i processen att skapa och utveckla kulturen. Ge dem möjlighet att ge feedback och förslag på hur man kan förbättra arbetsplatsen.
 • Skapa plattformar för samarbete och gemenskap, både i och utanför arbetet.

4. Rekrytering och onboarding:

 • Rekrytera personer som delar företagets värderingar och som kommer att trivas i kulturen.
 • Ha en välstrukturerad onboardingprocess som introducerar nya medarbetare till kulturen och värderingarna, och får dem att känna sig välkomna och inkluderade.

5. Erkännande och belöning:

 • Belöna och fira medarbetare som lever upp till värderingarna och bidrar positivt till kulturen.
 • Skapa en miljö där lärande och utveckling uppmuntras.

6. Kontinuerlig utvärdering och förbättring:

 • Regelbundet utvärdera företagskulturen för att identifiera områden som behöver förbättras.
 • Var lyhörd för feedback från medarbetare och kunder, och använd den för att kontinuerligt förbättra kulturen.

Kom ihåg: Att skapa en stark företagskultur tar tid och kräver engagemang från alla medarbetare. Det finns ingen magisk formel, men genom att fokusera på de ovanstående faktorerna kan ni skapa en arbetsplats som är attraktiv för topptalanger och bidrar till långsiktig framgång.

Förutom ovanstående kan man inspireras av Googles specifika initiativ, som:

 • Google ger 20% tid: Medarbetare får 20% av sin arbetstid dedikerad till egna passionerade projekt.
 • Okonventionella kontorsmiljöer: Google är känt för sina kreativa och lekfulla kontorshotell, med fokus på komfort och samarbete.
 • Starkt fokus på hälsa och välmående: Google erbjuder generösa förmåner för hälsa och välmående, som gratis mat, gym och nap pods.
 • Möjligheter till personlig och professionell utveckling: Google investeterar kraftigt i utbildning och utveckling av sina medarbetare.

Genom att anpassa dessa idéer till er egen verksamhet och kultur kan ni skapa en arbetsplats som är lika attraktiv och engagerande som Googles.