Skip to main content
Alla

Influensa då och nu: En historisk jämförelse

By 25 March 2024No Comments

Influensa, eller säsongsinfluensa, har plågat mänskligheten i århundraden. Den orsakas av influensavirus, som ständigt muterar och ger upphov till nya varianter.

Detta gör det till en utmaning att bekämpa influensa och kräver kontinuerlig anpassning av vaccin och behandlingar.

Förr i tiden:

 • Influensa var en betydligt mer fruktad sjukdom. Behandlingsalternativen var begränsade och komplikationer, som lunginflammation, var vanligare.
 • Den Spanska sjukan 1918-1920 var en av de mest förödande influensapandemierna i historien, med uppskattningsvis 50-100 miljoner dödsfall.
 • Vaccin mot influensa utvecklades inte förrän 1930-talet, och de tidiga vaccinerna var inte alltid effektiva.

Idag:

 • Vi har bättre förståelse för influensavirus och dess spridning.
 • Vacciner är mer effektiva och tillgängliga för en bredare population.
 • Antivirala läkemedel kan användas för att förkorta sjukdomstiden och lindra symtomen.
 • Hygienrutiner och smittspårning har förbättrats.

Utmaningar:

 • Influensavirus muterar ständigt, vilket kräver årlig vaccination.
 • Antivirala läkemedel kan ge upphov till resistens.
 • Vissa personer, t.ex. äldre och personer med nedsatt immunförsvar, löper större risk för allvarlig influensa.

Framtiden:

 • Forskning pågår för att utveckla universella influensavacciner som ger långvarigt skydd.
 • Nya antivirala läkemedel och behandlingar testas.
 • Bättre övervakning och smittspårning kan bidra till att stoppa spridningen av influensa.

Sammanfattning:

Trots betydande framsteg i kampen mot influensa remains en utmaning. Vi måste fortsätta att investera i forskning och utveckling för att förbättra förebyggande åtgärder och behandlingar.

Några källor:

 • Folkhälsomyndigheten – Influensa
 • Världshälsoorganisationen – Influensa (säsongsinfluensa):
 • Influensaskydd

För att skydda dig mot förkylning och influensa kan du göra följande:

God handhygien:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, speciellt efter att ha varit i kontakt med andra personer, och efter att ha hostat eller nyst.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Undvik nära kontakt med sjuka personer:

 • Håll dig hemma om du är sjuk.
 • Undvik att ta i hand och krama sjuka personer.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Släng använda pappersnäsdukar direkt i soporna.