Skip to main content

Tekniskt vatten är en kritisk komponent inom många industriella och kommersiella system, inklusive värme- och kylsystem. Det syftar på vatten som har behandlats specifikt för att uppfylla kraven för tekniska tillämpningar, och därigenom förhindra problem som kan uppstå på grund av orenheter, korrosion eller biologisk tillväxt. Korrekt behandling av tekniskt vatten är nödvändig för att säkerställa långsiktig effektivitet, hållbarhet och säkerhet hos dessa system.

Vad är VDI 2035?

VDI 2035 är en tysk riktlinje som fokuserar på vattenkvaliteten i värmesystem. Denna standard är utformad för att minimera riskerna för kalkavlagringar och korrosion, två vanliga problem som kan leda till försämrad prestanda och ökade driftkostnader. Kalkavlagringar kan begränsa vattenflödet och minska värmeöverföringen, medan korrosion kan orsaka skador på rör och komponenter. Genom att följa VDI 2035 säkerställs att vattenkvaliteten är optimal, vilket skyddar värmesystemet och förlänger dess livslängd.

Vad är VDI 6044?

VDI 6044, å andra sidan, gäller kylsystem. Denna riktlinje fokuserar på att förebygga problem som kan uppstå från sedimentering, mikrobiell tillväxt och korrosion. Obehandlat vatten kan leda till biofilm och bakterietillväxt som påverkar systemets prestanda och hygien. Dessutom kan korrosion orsaka läckor och skador som kräver kostsamma reparationer. Genom att uppfylla VDI 6044 säkerställs att kylsystem fungerar effektivt och utan avbrott.

iWTS hjälper dig med vattenbehandlingen

Företaget IWTS (International Water Treatment Solutions) specialiserar sig på vattenbehandling som uppfyller de högsta standarderna enligt VDI 2035 och VDI 6044. Genom att använda avancerad teknologi och skräddarsydda kemiska lösningar, kan IWTS leverera tekniskt vatten som är optimalt behandlat för både värme- och kylsystem. Detta säkerställer inte bara att systemen fungerar effektivt, utan även att de skyddas mot potentiella skador och driftstopp.

Att anlita IWTS för vattenbehandling har flera fördelar. För det första garanterar det att systemen får tekniskt vatten av hög kvalitet, vilket minskar risken för kostsamma reparationer och driftavbrott. Detta leder till en mer tillförlitlig och långsiktig drift. För det andra erbjuder IWTS anpassade lösningar baserade på varje kunds specifika behov, vilket innebär att behandlingen alltid är optimerad för den aktuella applikationen. Slutligen innebär regelbundna kontroller och underhållsprogram från IWTS att problem kan identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede, vilket ytterligare förbättrar systemets hållbarhet och prestanda.

Korrekt behandling av tekniskt vatten är avgörande för effektiviteten och livslängden hos värme- och kylsystem. Med IWTS som partner kan kunder vara säkra på att deras system är skyddade och optimerade enligt de högsta standarderna, vilket ger trygghet och kostnadseffektivitet på lång sikt.