Skip to main content

Batterilagring i Stockholm blir allt mer relevant, både för fastighetsägare och privatpersoner. Med ökande elpriser och en växande ambition om en mer hållbar energianvändning kan batterier spela en viktig roll.

Fördelar för fastighetsägare:

 • Sänkta elkostnader: Genom att lagra överskottsel från solpaneler eller andra energikällor kan fastighetsägare använda den när elpriset är som högst.
 • Ökad stabilitet i elnätet: Batterier kan bidra till att stabilisera elnätet genom att buffra effekttoppar och dalar.
 • Möjlighet att sälja effekt: Fastighetsägare kan tjäna pengar genom att sälja effekt till Svenska kraftnät eller andra aktörer.
 • Miljövänligare energianvändning: Batterilagring kan bidra till en mer hållbar energianvändning genom att öka andelen förnybar energi i elnätet.

Fördelar för privatpersoner:

 • Sänkta elkostnader: Precis som för fastighetsägare kan privatpersoner sänka sina elkostnader genom att lagra överskottsel från solpaneler eller andra energikällor.
 • Ökad oberoende av elnätet: Batterier kan ge en viss grad av oberoende av elnätet, vilket kan vara värdefullt vid strömavbrott.
 • Möjlighet att tjäna pengar: Privatpersoner kan tjäna pengar genom att sälja effekt till Svenska kraftnät eller andra aktörer.
 • Bidra till en mer hållbar energianvändning: Precis som för fastighetsägare kan privatpersoner bidra till en mer hållbar energianvändning genom att använda batterilagring.

Hur kan man tjäna pengar på batterilagring?

Det finns flera sätt att tjäna pengar på batterilagring:

 • Svenska kraftnät: Svenska kraftnät betalar ut ersättning till de som kan erbjuda effektreglering.
 • Elhandelsbolag: Vissa elhandelsbolag erbjuder bonusar eller andra förmåner till kunder som har batterilagring.
 • Direkt försäljning av effekt: Det är möjligt att sälja effekt direkt till andra aktörer på elmarknaden.

Investeringskostnaden för batterilagring varierar beroende på storlek och effekt. Det är därför viktigt att göra en noggrann kalkyl innan man investerar i batterilagring.

Sammanfattning:

Batterilagring kan vara en lönsam investering för både fastighetsägare och privatpersoner i Stockholm. Med ökande elpriser och en växande ambition om en mer hållbar energianvändning kan batterier spela en viktig roll.

För mer information:

 • Svenska kraftnät
 • Energimyndigheten
 • Oxynt