Skip to main content
Alla

Varför service av din värmepump är en investering som lönar sig

By 16 March 2024No Comments

En värmepump är en modern och effektiv värmekälla som kan spara dig stora summor pengar på dina uppvärmningskostnader. Men precis som alla andra maskiner behöver den regelbunden service för att fungera optimalt och hålla länge.

Fördelar med regelbunden service:

 • Förlänger livslängden: Regelbunden service kan förlänga livslängden på din värmepump med 10-15 år.
 • Ökar effektiviteten: En välfungerande värmepump förbrukar mindre energi, vilket ger lägre driftkostnader.
 • Förbättrar komforten: En väl servad värmepump ger en jämnare och behagligare värme i ditt hem.
 • Minskar risken för haveri: Regelbunden service kan upptäcka och åtgärda problem innan de leder till dyra reparationer eller haveri.
 • Miljövänlig: En effektiv värmepump ger lägre utsläpp av växthusgaser.

Hur ofta ska man serva sin värmepump?

De flesta tillverkare rekommenderar att man servar sin värmepump vartannat eller vart tredje år. Hur ofta just din pump behöver service beror på en rad faktorer, bland annat pumpens typ, märke och ålder, samt hur mycket den används.

Vad ingår i en service?

En service av en värmepump innefattar vanligtvis följande:

 • Kontroll av köldmediet
 • Rengöring av kondensorn och förångaren
 • Kontroll av fläktar och filter
 • Kontroll av elanslutningar
 • Funktionstest

Vem ska utföra servicen?

Det är alltid bäst att anlita en auktoriserad servicetekniker för värmepumpservice. En auktoriserad tekniker har den utbildning och utrustning som krävs för att göra ett korrekt jobb.

Tips:

 • Kontakta din installatör eller en auktoriserad servicetekniker för att boka en service av din värmepump.
 • Läs igenom din användarmanual för att få information om hur du själv kan underhålla din värmepump.
 • Se till att du har en giltig garanti på din värmepump.

Genom att regelbundet serva din värmepump kan du vara säker på att den kommer att fungera optimalt och ge dig en varm och bekväm vinter i många år framöver.

Här är några relevanta webbsidor:

 • Energimyndigheten – Värmepumpar
 • Sveriges Värmepumpinstallatörsförening
 • Mitsubishi Electric – Behov av service på värmepumpen
 • SaveEnergy