Skip to main content
Alla

Vi rekommenderar BeFa:s system för fastighetsförvaltning

By 29 May 2023No Comments

Tekniska ledningssystem blir allt viktigare för företag av alla storlekar, från små företag till stora koncerner. Den här typen av system ger organisationer ett sätt att effektivt hantera egendom och tillgångar och samtidigt spara tid och pengar. BeFa är ledande i branschen när det gäller att förse kunderna med avancerade tekniska system för att hantera sina fastigheter.

BeFa är den lilla leverantören med den stora produkten. Med sin innovativa teknik hjälper BeFa kunderna att digitalisera svensk fastighetsförvaltning på ett kostnadseffektivt och effektivt sätt. Från stora aktörer som använder mycket av BeFas produkter till mindre aktörer som endast använder några av deras tjänster, har de något för alla. BeFas mål har aldrig varit att vara den största leverantören utan snarare att vara den bästa.

BeFa erbjuder en rad tjänster som kan användas i både bostäder och kommersiella fastigheter. Dessa tjänster inkluderar digitala plattformar för att hantera hyresgästförfrågningar, underhållsförfrågningar och andra kritiska uppgifter, kontraktshanteringssystem, hyreslösningar och verktyg för ekonomisk planering. De erbjuder även support för dem som behöver hjälp med att installera de system de erbjuder samt löpande underhåll efter implementering.

Deras innovativa teknik gör det möjligt för kunderna att förbättra effektiviteten genom att effektivisera sina processer genom automatisering, vilket kan spara tid och pengar som går åt till manuella uppgifter som dokumentförberedelse eller datainmatning. Dessutom kan de lättare spåra ändringar för att säkerställa noggrannhet i verksamheten samt identifiera problem snabbt om några uppstår i något skede av processen.

Teknisk förvaltning system

BeFa ger också sina kunder omfattande säkerhetsåtgärder, inklusive säkra inloggningsuppgifter, krypteringsprotokoll, tvåfaktorsautentisering och regelbundna säkerhetskopior så att data förblir säkra även om en oväntad händelse inträffar. Deras plattform erbjuder också rapporteringsmöjligheter så att kunderna när som helst kan få tillgång till detaljerad information om sina aktiviteter utan att behöva logga varje interaktion manuellt eller titta i pappersdokument som förvaras någon annanstans.

Slutligen erbjuder BeFa en egen unik funktion som kallas Forvaltning som Tjänst. Detta är en automatiserad lösning som är utformad speciellt för fastighetsförvaltningsföretag och som hjälper dem att maximera effektiviteten i sin verksamhet genom att automatisera många manuella processer som hyresinsamling, spårning av hyresförhandlingar, hantering av hyresgästkommunikation, hantering av kontraktsutformning/uppsägning, protokoll för tvistlösning osv. Allt detta hjälper till att spara tid så att ägarna kan fokusera på det som är viktigast: att utveckla sitt företag!

Sammanfattningsvis revolutionerar BeFas tekniska förvaltningssystem hur företag hanterar fastigheter effektivt och säkert samtidigt som de sparar tid och pengar på vägen. Genom toppmoderna funktioner som Forvaltning som Tjänst kan fastighetsförvaltare automatisera många tråkiga uppgifter som annars skulle ta värdefulla arbetstimmar och resurser i anspråk för att hålla verksamheten igång på ett smidigt sätt samtidigt som de hela tiden följer regelverket.