Skip to main content

Driver du ett litet/medelstort företag? Eller vill du försäkra dig mot förluster som brand eller stöld? Dra då nytta av vår expertis inom riskhantering och skadereglering. Vi guidar dig genom försäkringsprocessen från början till slut.

Oavsett om du säljer på e-handel eller har ett kontor i Stockholm, Västerbotten eller Jönköping erbjuder Era Försäkringar försäkringslösningar som fungerar för alla företagsstorlekar i alla branscher.

Era Försäkringar erbjuder effektiv och personlig service från en enda kontaktpunkt för alla dina försäkringsbehov, och det är inte allt. Vi arbetar mot en förmedlingsprovision vilket innebär att när du låter oss hantera ditt företags försäkringar så blir det inte dyrare – bara bättre!

Låt Era Försäkringar ta över ansvaret för ditt företags försäkringar

Gå in på vår webbplats för att få veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att försäkra sig mot en rad olika katastrofer. Oavsett om du behöver allmän ansvarsförsäkring, arbetsskadeförsäkring eller någon annan typ av försäkring för ditt företag har vi alternativ för att skydda ditt företag och dess tillgångar!